Hva betyr distribusjon?

Ordet distribusjon brukes ofte og mange ganger i helt ulike sammenhenger. La oss se litt på hva ordet kan bety i de forskjellige sammenhengene. Ifølge Store Norske Leksikon betyr distribusjon dette:

"Distribusjon betyr fordeling eller utdeling. Innenfor økonomisk virksomhet brukes distribusjon om det opplegget en bedrift har med hensyn til å planlegge, utføre og kontrollere formidling og transport av produkter til sine kunder.

Distribusjonen faller i to deler: markedsføring (handel) og fysisk transport. Markedsføring er definert som all aktivitet som går ut på å dirigere varer og tjenester fra produksjon frem til forbrukere og brukere. Distribusjonskanalene kan være importører, distributører, grossister og detaljister. Transport er den fysiske forflytning av varer."

Ifølge Wikipedia betyr distribusjon:

"Å distribuere er å fordele, sende ut."

Forklaringen til Wikipedia er den enkleste, men også kanskje den beste. Men når man snakker om distribusjon prater man ofte egentlig om varedistribusjon. Å distribuere varer betyr med andre ord bare å fordele en forsendelse, eller et parti varer fra et punt til et annet, eller kanskje flere andre punkt.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits