hits

Hva sier Barneloven om flytting ved delt fast bosted?

Reklame | Foreltretvist.no

Mange foreldre som går fra hverandre, avtaler delt fast bosted for barna sine. Det betyr at barna bor tilnærmet like mye hos mor og far. Men hva sier Barneloven?

Ved delt fast bosted, gjelder ikke barneloven § 37. Barneloven § 37 angir hvilke bestemmelser som kan treffes av den barnet har fast bosted hos.

Ved delt fast bosted må disse avgjørelsene treffes i fellesskap, les mer om Barneloven og foreldretvister her.

Dersom en av foreldrene ønsker å flytte, og vedkommende ønsker å bevare ordningen med delt fast bosted, må vedkommende varsle den andre forelderen senest tre måneder før flyttingen. Dersom den andre forelderen ikke samtykker til flyttingen, må den som ønsker å flytte kreve mekling. Formålet med meklingen er å gi partene en mulighet til å bli enige om en ny løsning.

Dersom foreldrene ikke kommer til enighet under meklingen, må den som ønsker å flytte med barnet reise sak for retten. Du finner informasjon om foreldretvister i domstolene på Foreldretvist.no. Vedkommende kan reise krav om delt fast bosted ? og at ordningen skal opprettholdes til tros for flyttingen. Vedkommende kan også reise krav om at barnet skal få fast bosted hos vedkommende.

Rettens avgjørelse skal rette seg etter det som er til det beste for barnet, jf. bl. § 48. Dersom man ikke får medhold i sitt krav overfor domstolen, kan man ikke flytte med barnet. Forelderen kan flytte, men kan ikke ta barnet med seg.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar