august 2011

Overvåkingsutstyr

Med stigende kriminalitet kan videoovervåking av boligen eller arbeidsplassen være klokt. Men dessverre koster slikt utstyr ganske mye. Eller det er ihvertfall det man tror. Men nettbutikken Snorla...
hits